टॅग

ग्लास भरला

ग्लास भरलेला माणिक  

ग्लास भरलेला माणिक

रुबीच्या आत फ्रॅक्चर किंवा तुकडे भरणे आघाडीच्या काचेच्या किंवा तत्सम सामग्रीने नाटकीयरित्या दगडांची पारदर्शकता सुधारते, ...
पुढे वाचा
त्रुटी: सामग्री संरक्षित आहे !!