टॅग

गोथाइट

गोथीइट aमेथिस्ट

गोथाइट meमेथिस्ट

गोथिटाइट meमेथिस्ट गोथिटाइट meमेथिस्ट, ज्याला चुकीच्या पद्धतीने कॅकोक्सिनाइट meमेथिस्ट देखील म्हटले जाते अशा एखाद्या व्यक्तीने अस्पष्ट साम्य असल्यामुळे एकदा या समावेषांना कॅकोक्सिनाइट म्हटले आहे.
पुढे वाचा
त्रुटी: सामग्री संरक्षित आहे !!